Saturday 13/04/2024

Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên 2023-2024

Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên 2023-2024

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2023-2024

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đồng Thị Huệ  Hiệu trưởng 
2 Lê Thị Cúc  Phó Hiệu trưởng 
3 Trần Thị Thanh  Giáo Viên 
4 Phan Thị Thúy  Giáo Viên 
5 Nguyễn Thị Xuân Thu  Giáo Viên 
6 Vũ Thị Minh Nguyệt  Giáo Viên 
7 Nguyễn Thị Sinh  Giáo Viên Ngoại ngữ 
8 Châu Văn Thu  Nhân viên Văn thư 
9 Nguyễn Thị Chín  Giáo Viên 
10 Nguyễn Thị Họp  Giáo Viên 
11 Đặng Thị Phương Thảo  Giáo Viên 
12 Nguyễn Thị Bình  Giáo Viên 
13 Trần Thị Lý  Giáo Viên 
14 Đặng Thị Tường Vy  Giáo Viên Ngoại ngữ 
15 Trần Thị Hà  Giáo Viên 
16 Châu Thị Bạn  Giáo Viên 
17 Trần Thị Thục Vũ  Giáo Viên 
18 Nguyễn Thị Kim Cúc  Giáo Viên 
19 Lê Thị Cẩm Nhung  Giáo Viên 
20 Trần Thị Công  Giáo Viên Ngoại ngữ 
21 Nguyễn Công Dung  Giáo Viên GDTC 
22 Hoàng Thị Ngọc Vịnh  Giáo Viên 
23 Hoàng Thị Giáng Hương  Giáo Viên 
24 Doãn Bá Tiên  Giáo Viên GDTC 
25 Võ Thị Ngọc Anh  Giáo Viên Ngoại ngữ 
26 Lê Thị Phương Thảo   Giáo Viên 
27 Trần Thị Lưu  Giáo Viên 
28 Nguyễn Thị Bích Thuận   Giáo Viên Mĩ thuật 
29 Lê Thị Minh Hiền  Giáo Viên 
30 Nguyễn Thị Phương  Giáo Viên Tin học- Công nghệ 
31 Trần Thị Hồng Hải  Giáo Viên 
32 Phạm Thị Thuyết  Giáo Viên 
33 Trần Thị Bích Vân  Giáo Viên 
34 Châu Thị Bông Sen  Giáo Viên TPT Đội 
35 Nguyễn Thị Xuân Thắm  Giáo Viên 
36 Nguyễn Thị Khánh Ly  Nhân Viên Y tế 
37 Trần Thị Hiền  Giáo Viên 
38 Võ Thị Hoài Linh  Giáo Viên Tin học- Công nghệ 
39 Phan Thị Diệu  Nhân viên Kế toán 
40 Đặng Ngọc Diệp  Bảo vệ 
41 Phạm Thanh Châu  Bảo vệ 
42 Võ Văn Toàn  Bảo vệ 
43 Trần Lê Thanh Thảo  Giáo Viên 

Tin tức mới nhất

Liên kếtThống kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 39
Tháng này 828
Tổng truy cập 365299